Vad är lokalisering?

Lokalisering innebär att vi tar din orginalfilm (eller ditt inspelade ljud) och gör en exakt kopia på ett annat språk.
Vi klarar i dagsläget av att transkribera, översätta, spela in och synka på över 100 språk..