Vad är lokalisering?

Lokalisering innebär att vi tar din orginalfilm (eller ditt inspelade ljud) och gör en exakt kopia på ett annat språk.
Vi klarar i dagsläget av att transkribera, översätta, spela in och synka på över 100 språk..

Vad händer om jag ändrar i manuset efter att ni spelat in?

Manusändringar efter det att inspelning skett kommer debiteras den tid det tar att läsa om. Hur mycket som debiteras beror på hur mycket text du behöver få omläst och brukar vara lägre än orginalpriset.