Kan jag skicka en länk till en referensvideo?

Självklart. Ju mer information vi kan ge din utvalda röst, desto lättare blir det att “hitta rätt” från början.