Behöver ni en referensvideo för att kunna spela in?

Det beror på vilken typ av röstinspelning du behöver. Dom du vill ha dubbing /läppsync för ex. animerad film, behöver våra röster få en film att synca rösten till. För andra typer av jobb ex. e-learning eller tv reklam, räcker det oftast med tidskoder.