Hur undviker jag att mitt företagsnamn eller dyl. uttalas fel?

Inga problem, vi har en uttalsguide dit det går bra att ringa och spela in svåra ord, ortsnamn, special terminology eller dyl. Kontakta oss för mer information.